مشکل بیماری پدرم

ناشناس | 6 ماه پیش

سلام من پدرم پیر هستن و77سالشونه و5ماه پیش دوچاره سکته مغزی شدن وچندوقتی هم هست دوعمل چشم هم داشتن مدتی هست دوچاره اختلالات شدید روحی واحساسی شدن مثلا زیاد گریه میکنن ویا گاهی ناخود آگاه دادمیزنن ودست شون رو از میگیرن واختلال درحافظه وصحبت کردن دارن، البته خانواده رفتار مناسبی باهاشون ندارن و دائما از طرف دیگر اعضای خانواده مورد سرزنش وخشونت کلامی وگاهی فیزیکی قرارمیگیرد دلیل رفتارخانواده هم شکسته های گذشته هست که پدردر تصمیم گیری مقصر میدانن، لطفا راهنمای کنید اینکه به چی دکتری مراجعه کنیم؟

درود فراوان بر شما متاسفم که پدرتان روزهای سختی را می گذرانند. اتفاقات گذشته به تاریخ پیوسته و مرور آنها ، امکان تصمیم گیری دوباره در مورد آنها رو فراهم نمیکند ،پس سرزنش و تحقیر فقط شرایط پدر سالمند رو سخت تر میکند . سعی کنید آرامش به خانه بازگردد و تماس جسمی پدر با فرزندان و نوازش پدر در اولویت قرار گیرد ،چون از این طریق او احساس آرامش میکند . در ادامه پیشنهاد میکنم روانپزشک پدر را ارزیابی کنند .


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی