اعتیاد همسر

ناشناس | 6 ماه پیش

سلام خسته نباشید.من پارسال سراین که توی ماشین شوهرم مواد دیدم دعوامون شد قسم خوردمال کسی بوده ومجبورشده وازین حرفا... تاچندماه پیش که دوباره توی جیبش دیدم وباز تا یه ماه پیش که همش رفتاراش مشکوک بودزیادبیرون میره چشاش سرخه وتوی ماشینش مواد داره که هی کم وزیادمیشه..باخودم گفتم به کسی چیزی نمیگم باهاش حرف میزنم تا درمورداین قضیه حرف زدم دیوانه شدرفتارایی که قبلا اصلانداش وچاقوگذاش زیرگلو و..من چجوری بهش کمک کنم بهم میگه من همینم میخوای برو خونه بابات..الانم باهم حرف نمیزنیم ولی تویه خونه زندگی میک

سلام مهربانو متاسفم برای شرایط سختی که تجربه میکنید کوشش کنید همسرتون رو بفهمید و بعد از اینکه بفهمید بپذیرید. همسرتون همینه که هست. بفهمیدش و بپذیرید. بنابراین تو زندگی قراره ایشون را با اعتیادشون و همینجوری که هست بپذیرید. بذارید به شما بگم : این شوهری که شما میبینید. معمولا یه ده بیست درصد با گذشت زمان بدتر میشن . اینها بهتر نمیشن. اگه میبینید بیست درصد بدتر میشه شما هنوز میخواهیدش، خوش آمدید. اگه همینی که الان هست رو نمیتونید تحمل کنید برید دنبال کارتون . بنابراین مساله فهمیدن و پذیرش شما موضوع مهمیه.


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی