علاقه‌نداشتن

ناشناس | 5 ماه پیش

سلام میخواستم بگم که من اصلا به ریاضی علاقه ندارم و همیشه امتحاناتم تک میشم یه راه سریع برا یادگیری و علاقه به ریاضی بهم بگین

شب زمستانی شما بخیر ناتوانی های یادگیری مفهومی چند رشته ای است .عوامل اموزشی ،عوامل محیطی،عوامل روانی در این میان میتواند مهم باشد .با کمک درمانگر نداشتن انگیزه و دستیابی به راه حل را دنبال کنید .


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی