تحصیلی

ناشناس | 5 ماه پیش

من دوستم همیشه پیام میده چقدر خوندی؟ بد من میگم زیاد نخوندم واقعیت رو میگم و ولی میگه من که میدونم تو خیلی میخونی . یه روزایی هم هست که به من میگه نخون من که نمخونم درصورتی که خودش خیلی خونده .

سلام شما واقعا نمیتوانید همه چیز اطراف خود را کنترل کنید. از اتفاقات تا آدمهای اطرافتان... بعضیها مخالف شما هستند و برخی دروغگو و دورو هستند و..! شما شکایت میکنید چرا دیگران مثل شما نیستند؟ مثل شما فکر نمیکنند و چرا قوانین شما را رعایت نمیکنند؟ اشکال گرفتن از عواملی که در اختیار و کنترل ما نیست تنها حال ما را بد میکند و میتواند بهانه‌ای باشد که به زندگی خود نرسیم و بدحالی خود را توجیه کنیم . شما مجبور نیستید از هر اتفاقی تاثیر بگیرید و نسبت به رفتار هر کس واکنش نشان دهید یا رابطه خود را با هر کس و در هر شرایط حفظ کنید. گاهی باید دیگران را ترک کنید تا خودشان بمانند زیرا رفتار دیگران تعیین کننده شخصیت شما نیست؛ خود را بخاطر رفتار غلط دیگران رنج ندهید ، هر چه بیشتر نسبت به کنترل اوضاع بیرون حساس‌تر بوده و توقع بیشتری داشته باشید همه چیز طبق میل شما باشد؛ رنج بیشتری میکشید.


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی  

شب پاییزی شما بخیر شفاف بودن و صادق بودن یکی از پایه های اصلی ارتباط است که منجر به اعتماد سازی میشود .اگر با فردی مواجه هستید که بود و نمود او متفاوت است و به احساس شما در رابطه آسیب می رساند ،ماندن در ارتباط را به شما پیشنهاد نمیکنم .


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی