ترک ناخن خوردن

ناشناس | 4 ماه پیش

منم تواین موندم که وقتی همه آروم باشن وحرفی نباشه پسرم بیشترناخوناشو میخوره درموردسوال اینکه اون کدوم انگشتشو بیشترمیجوه که باید بگم همشون یه اندازه هستن بیشتر وقتی احساس میکنه یکم ناخنش اومده وداره به یه جاهایی ازلباسش میخوره سعی میکنه اونو کوتاه کنه وقتی هم بهش تذکرمیدم بیشتر پافشاری میکنه منم نمیگم بهش ولی خیلی ناراحت میشم

سلام مادر گرامی ناخن جویدن یکی ازرفتارهای دست به دهانی است که انسان را ارام می سازد، کودکانه مضطرب وکمروودرونگر واسترسی وعادت انجام میدهند، شیوه درمان رفتارواقدامات اطرافیان درمواجهه باکودک، حواس پرتی،بی اعتنایی،بیکار نبودن دست کودک همیشه شاد باشید


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی  

سلام دوست عزیز همه زمانهایی که ناخن میجود رو ثبت کنید و یک رفتار جایگزین بجای این کار پیشنهاد بدهید مثل مشت کردن دستش یا خمیر بازی از کودک بخواهید جلو ی آینه این کار رو انجام بده و با جزئیات دربارش صحبت کنه درباره جنبه های منفی ناخن جویدن مثل اینکه ناخن هاش زشت میشه و درد میگیره و یا ممکن عفونت کنه باهاش صحبت کنید موفق باشید


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی