زیاد آنلاین بودن

ناشناس | 4 ماه پیش

من یه دختر 26 ساله که با یه پسری سه ساله دوستم مشکلم از جایی شروع شد که حدودا شش ماه توجهم به زیاد آنلاین بودنش جلب شده وقتایی که میفهمم آنلاین خیلی خیلی اذیت میشم با خودشون هم این موضوع رو درمیان گذاشتم گفته خودت که میدونی شغلم فروش اینترنتی و مجبورم آنلاین باشم میگه یا تو اینجوری هستی یا من اعتمادتو از بین بردم در صورتی که تو این سه سال شغلش همین بوده چجوری میتونم مطمئن بشم که حرفش درسته؟یه شناختی هم تو این سه سال بهش دارم اما با این وجود یا من حساس شدم یا فکر خیانت دوست پسر قبلیم میاد تو فکر

دلیل حساس شدن شما همون خیانت قبلی که گفتید در باره ایشون تا زمانی که شواهدی نداشته باشید نگرانیتون بی مورد بار ارتباط موثر و صرفا نظاره کردن افکارتون میتونید بهتر و سازنده تر رفتار کنید. همه افکار درست نیستند


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی