چه رفتاری درسته

ناشناس | 4 ماه پیش

من یکساله که ازدواج کردم. بعداز بحث ودعواهای مکرر ی که تجربه کردیم خسته و درمانده شدم. مدتیه حتی در مورد مسائل کوچیک زندگی هم قدرت تصمیم گیری ندارم.یعنی اعتماد به نفسش رو ندارم. نمی دونم چ رفتاری درسته چ رفتاری غلط. فکر میکنم هر رفتاری تاحالا کردم وازین به بعد میکنم غلطه.احساس پوچی دارم. احساس بی ارزشی.

افکاری که به ذهن تون میان و فقط مثل یک فکر در نظر بگیرید نه واقعیت .قرار نیست هر چی به ذهنتون میرسه اتفاق بیفته یا براش کاری کنید. اگر تا به حال راهی رو میرفتید و به نتیجه دلخواه و درست میرسیدید دوباره همون راه رو برید


برای مشاوره تلفنی با این روانشناس را نصب کنید

مشاوره و روانشناسی