چرا نوجوانان دوست دارند خالکوبی کنند ؟

الگوبرداری و پیروی از رفتارها و اعمال دوستان از ویژگی های دوره نوجوانی ست.خالکوبی...

ادامه مطلب
momo بازی جدید برای تشویق به خودکشی

یک بازی جدید ساختن برای تشویق به خودکشی ، به اسم momo❗️ بازی مومو چیست ؟ آیا چالش...

ادامه مطلب
هوش هیجانی و تاثیر آن در برخورد والدین با نوجوانان

تغییرات نوجوانی و رفتار ثابت والدین نوجوانی دوره ای از رشد است که با تغییرات...

ادامه مطلب
آسیب های بازی های کامپیوتری

آسیب های بازی های کامپیوتری اعتیاد به بازی کامپیوتری در نوجوانان می تواند...

ادامه مطلب