ویروس طلب کاری

بعضی از مردم به ویروسی مسری، دچار هستند که من آن را «ویروس طلب کاری»...

ادامه مطلب
عکس‌العمل در برابر سوءاستفاده

یکی از سخت‌ترین مقابله‌ها، برخورد کردن با سوءاستفاده  است. هیچ وقت...

ادامه مطلب
من زشتم | موضوع فقط احساستان است نه هیکلتان و ...

وقتی ذهنتان زیادی مشغول است و به خود می‌گویید من زشتم مراقب باشید. هنگامی که...

ادامه مطلب
چگونه دیگران را متقاعد کنیم

چگونه دیگران را متقاعد کنیم اگر مشغول بحث با پدر و مادرتان راجع به قرار گذاشتن و...

ادامه مطلب
تضادهای درونی ما

تضادهای درونی ما و احساس رضایت تضادهای درونی ما می‌توانند احساس رضایت ما را له...

ادامه مطلب
با گذشته خودم میجنگم

با گذشته خودم میجنگم افرادی هستند که به خود اقرار می‌کنند که با گذشته خودم...

ادامه مطلب
در لحظات سخت زندگی پرطاقت باشید

رابرت فراست شاعر معروف نوشته است: «دو جاده در میان جنگل بود و من راهی را که عابر...

ادامه مطلب
چطور به کسانی که دوستشان داریم نشان دهیم که برای ما اهمیت دارند

چطور به کسانی که دوستشان داریم نشان دهیم که برای ما اهمیت دارند به نیازها و...

ادامه مطلب
تغذیه روان

شما چقدر به تغذیه روان خود توجه دارید؟ اغلب با خودم فکر می‌کردم که اگر شخصی...

ادامه مطلب
۱۰ اصل بديهی تئوری انتخاب

نظریه تئوری انتخاب اساس « نظريه تئوری انتخاب » شالوده‌ای نظری در مورد...

ادامه مطلب