1398/11/11 14:55

آموزش کنترل خشم به کودکان

توسط مدیر / 0 نظر

آموزش کنترل خشم به کودکان

همه ی احساسات در جای خود با ارزش هستند . چیزی که درباره احساسات منفی مانند خشم، ترس و غم آن ها را نامناسب جلوه می دهد، در واقع نوع ابراز نامناسب آن، شدت بالا و تداوم آن است.

گام های آموزش کنترل خشم به کودکان

-باید کودکان را با احسسات‌شان آشنا کرد و از آنها خواست درباره احساساتشان صحبت کنند. در ابتدا باید به آنها کمک کرد که بتوانند احساساتشان را پیدا کنند و آنها را نامگذاری کنند. مثلاً وقتی کودکتان عصبی است او را لمس کنید و به او بگویید که می‌دانم چه احساسی داری : میدانم از اینکه نتوانستیم به خرید برویم ناراحتی، تنها ماندن باعث ترست شده است و...

-همیشه باید احساسات کودک و آدم‌های دیگر را تایید کنید: تو حق داری ناراحت باشی چون الان مجبوریم به خانه برگردیم و نمی‌توانی بیشتر در پارک بمانی.

-یادمان باشد هیچگاه احساسات کودک را نفی نکنیم. بدترین جمله این است که الکی ترسیدی یا ناراحت شدی.

- والدین باید هنگام مواجهه با مشکلات، خود الگوی خونسردی برای فرزندان باشند. نشان دادن این که حتی در بحران ها می‌توانید خونسرد باشید، روش مهمی است که به فرزند شما کمک می‌کند بیاموزد که خونسرد باشد، رفتار شما، به او یک پیام روشن می دهد: ممکن است وضعیت شبیه یک بحران باشد، اما با حفظ خونسردی، برای حل مشکل در موقعیت بهتری قرار می گیری. الگو همیشه بهترین معلم است : الان بسیار عصبانی هستم. لازم است نفس عمیقی بکشم تا بتوانم خود را کنترل کنم و قبل از این که به بانک تلفن بزنم خونسردی خود را حفظ کنم . نمی توانم بفهمم که حسابم چرا این قدر کاهش پیدا کرده است. در این حالت شما یک نمونه زنده از خونسردی هستید و این نمونه ای است که فرزند شما آن را الگو قرار می دهد.

- یک روش آرام بخش انتخاب کنید. وقتی عصبانیت بچه ها شروع می شود راه های بسیاری وجود دارد که به آن ها کمک می کند آرام شوند. متاسفانه ، برای بسیاری از کودکان موقعیت فکر کردن به راه های دیگر فراهم نشده است ، به همین دلیل آن ها به دردسر می افتند چون تنها راهی که آن ها می دانند راه های نادرست بیان خشم است . پس با آن ها درباره رفتارهای جانشین مقبول تر صحبت کنید. بعضی از راه هایی که کودکان ۹ ساله به آن ها اشاره کرده اند عبارت اند از : قدم زدن ، پیدا کردن یک مکان آرام ،
بالاو پایین پریدن ، گوش دادن به موسیقی ، ضربه زدن به بالش ، پرتاپ سبد ، نقاشی کردن ، صحبت کردن با آواز خواندن ، وقتی کودک روش آرامش بخش خود را انتخاب کرد او را تشویق کنید هر بار که عصبانی می شود روش خود را به کار گیرد. تکرار مکرر یک راهکار جدید مدیریت خشم ، بهترین راه تبدیل آن به عادت است.

برای گرفتن مشاوره روانشناسی تلفنی و مشاوره کودک و فرزندپروری تلیار را نصب کنید و یا به آدرس web.teleyare.com بروید و اولین تماس تلفنی خود را با مشاور و روانشناس منتخب خود بگیرید.

-به وضوح و مستقیم باید به او بگوییم که عصبانیت راه درستی برای ابراز خشم نیست."شما اجازه نداری حرف زشت بزنی" ، "اجازه نداری کسی را کتک بزنی ". برای کودک خود باید الگو باشید. داد و فریاد نکنید. وقتی خشمگین هستید داد و فریاد نکنید و فقط بگویید من خشمگینم و سپس علت خشم را به او بگویید و پس از برطرف شدن خشم به او بگویید عصبانیتم برطرف شد.

- برای کنترل رفتارتان، با خود حرف بزنید.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای این که به فرزندانتان کمک کنید رفتار خود را کنترل نمایند، به آن ها بیاموزید در موقعیت های تنش زا جملاتی با کلمات ساده و مثبت به زبان بیارند.

جملاتی از قبیل :

  1. تامل کن و آرام باش.
  2. خودت را کنترل کن،
  3. تنفس عمیق بکش.
  4.  من می توانم با این مشکل مواجه شوم .

چند جمله پیشنهاد کنید و به او اجازه دهید هر کدام را که گفتنش برای او راحت است، انتخاب کند.

به او کمک کنید هر روز چند بار آن را بازگو نماید. شما باید کلماتی را که انتخاب کرده است در خانه به او یادآوری کنید. هر چه جمله انتخابی اش را بیشتر تمرین کند، احتمال به کار بردن آن در موقعیت های دشواری که لازم است خونسردی خود را حفظ کند و رفتار خود را کنترل نماید، بیشتر خواهد بود.

- تنفس شکمی را به او آموزش دهید
فراگیری شیوه صحیح تنفس به خصوص در موقعیت های تنش زا یکی از موثرترین روش های خودکنترلی است . پس ، این روش ، تکنیک مهمی است که باید به کودک خود آموزش دهیم . کارشناسان توصیه می کنند برای آموزش تن آرامی در یک وقعیت راحت بنشینید ، سپس به او نشان دهید چگونه نفس خود را به آرامی فرو ببرد تا پنج شماره بشمارید ( یک می سی سی پی ، دو می سی سی پی ، ...) به اندازه دو شماره مکث کنید  و بعد به آرامی به همان ترتیب تا پنج شماره بشمارید و نفس خود را بیرون دهید . با چند تکرار می توانید آرامش بیشتری کسب کنید .

-با داستان خواندن و بازی ، مهارت مدیریت خشم را به صورت عملی به او آموزش دهید و سپس هرگاه  به شیوه ی درست خشمش را ابراز کرد به او بازخورد مثبت دهید.

-اگر از جیغ زدن و یا خودزنی استفاده می کند تا زمانی که آسیبی به او نمی زند بی تفاوت باشید.

-کودک غمگین نیاز به رفتار ملایمی دارد. در عین حال باید احساس ارزشمند بودن را در او تقویت کنید. نگاه محبت آمیز و نوازش کردن و... می‌تواند مفید باشد.

-از سرزنش کردن، تحقیر و تنبیه کودکان خودداری کنید. سعی کنید از آنها انتقاد نکنید بلکه تشویقشان کنید.

برای گرفتن مشاوره روانشناسی تلفنی و مشاوره کودک و فرزندپروری تلیار را نصب کنید و یا به آدرس web.teleyare.com بروید و اولین تماس تلفنی خود را با مشاور و روانشناس منتخب خود بگیرید.

نویسنده: روانشناس مژگان شوشتری