1398/11/23 15:32

تلیار در نمایشگاه الکامپ ۹۷

توسط مدیر / 0 نظر

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در ششم الی نهم مرداد 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

گزارش تصویری حضور تلیار در نمایشگاه الکامپ را در تصاویر ببینید.

تلیار الکامپ ۹۷

تلیار الکامپ ۹۷

تلیار الکامپ ۹۷

تلیار الکامپ ۹۷