1398/10/25 11:59

درنگ یعنی چه ؟ | موهبت درنگ کردن

توسط مدیر / 0 نظر

درنگ یعنی چه؟

موهبت درنگ کردن

این روزها باید به همه ما یاداوری کنند که امکان درنگ کردن هم وجود دارد. درنگ یعنی چه؟ درنگ کردن یعنی بازایستادن شادمانه، یعنی دست کشیدن از شتابی که بیشتر اوقات زندگی امروزی را پر می‌کند.

هر روز شما می‌توانید برای مدت چند لحظه دست از کار بکشید و تعطیلی کوتاهی به خودتان بدهید. پرداختن چک‌ها، تلفن کردن‌ها، و خط زدن موارد از فهرست کارهایتان را کنار بگذارید و برای لحظاتی فقط باشید.

چند وقت پیش، نیم ساعت زودتر از پرواز هواپیما به فرودگاه رسیدیم و این مدت را بدوت انجام دادن کاری سپری کردیم و احساس رضایت فوق العاده‌ای نیز تجربه کردیم.  آیا چیزی که به ما احساس رضایت می‌داد فرودگاه بود؟ آیا محیط جمعی و رفت و آمد آدم‌ها دلیل این رضایت بود؟

نه، آن نیم ساعت احساس رضایت ناشی از این بود که ما وقت آزاد داشتیم و نمی‌بایست کاری انجام می‌دادیم. نمی‌توانستیم فرودگاه را ترک کنیم یا به انچام کارهایی بپردازیم که از روی احساس گناه تن به انجامشان می‌دهیم و بسیاری از طول ساعات روز ما را پر می‌کنند. ا چاره‌ای جز این نداشتیم که فقط درنگ کنیم.

 

با آرام ایستادن سرعت بگیرید

یکی از سخنان مورد علاقه ما که مربوط به یک نوشته مذهبی هندی به نام کاتو اوپانشاد می‌باشد، مضمونی به این شکل دارد: «با آرام ایستادن، از کسانی که مشغول دویدن هستند پیش می‌افتیم.»

یک روز وقتی در باشگاه انجمن جوانان مسیحی شنا می‌کردیم، یکی از نجات غریق‌ها از یک از دوستان ما، روبرت، خواست تا جمله‌ای را به نقل از یکی از بزرگان روی تخته اعلانات بنویسد. بعد از کمی فکر او همین جمله مشهور هندی را که در بالا آمده است روی تخته نوشت تا همه ببینند. نجات غریق وقتی این جمله را دید برای لحظاتی ماند و بعد با تندی گفت «نه!» آنگاه به طرف تخته اعلانات رفت و این کلمات را نوشت «برو! برو برو!» تضادهای زندگی مدرن از این گونه‌اند.

بار دیگر که لحظاتی وقت آزاد پیدا کردید، کارتان را کمی زودتر تعطیل کنید، به این ترتیب یک ساعت در خانه تنها خواهید بود، و قبل از اینکه بخواهید بخوابید نیم ساعت وقت اضافی دارید. سعی نکنید فورا این وقت را پر کنید.

 

 

منبع: کتاب احساس رضایت، نوشته رابرت جانسون، جری رول

بیشتر بخوانید:

در لحظات سخت زندگی پرطاقت باشید

تضادهای درونی ما