1398/11/23 17:30

دورهمی صبحانه مشاوران تلیار آبان ماه ۱۳۹۷

توسط مدیر / 0 نظر

شروع یک روز خوب کاری در کنار روانشناسان عزیز تلیار. از گفتگوهایی که داشتیم کلی نکته یاد گرفتیم.

مشاوران تلیار

مشاوران تلیار