1398/11/05 12:32

شما صمیمیت با شریک عاطفی را در چه چیز می‌دانید؟

توسط مدیر / 0 نظر

شما صمیمیت با شریک عاطفی را در چه چیز می‌دانید؟

خیلی از افراد تصور می‌کنند که منظور از صمیمت یعنی همان رابطه زناشویی داغ و آتشین، یا نوعی از رابطه جنسی.

تعریف قوی‌تر از صمیمت را می‌شود رابطه‌ایی فراتر از لذت جسمی دانست. چیزی که با روح و قلب و معنویت انسان سر و کار دارد و مشترکا و با هم عمل می‌کنند. صمیمت را می‌توان به ۹ حیطه‌ی مختلف تقسیم‌بندی کرد:

۱- صمیمیت عاطفی

صمیمیت عاطفی نیاز به در میان نهادن و سهیم شدن کلیه احساسات مثبت و منفی با همسر می‌باشد.

 

۲- صمیمت روان‌شناختی

صمیمیت روانشناختی نیاز به در میان نهادن، ارتباط برقرار کردن و پیوند با فرد دیگری از طریق افشای مطالب مهم و عمیق و مسائل معنادار فردی، در مورد خود حقیقی یا درونی می‌باشد.

 

۳- صمیمیت عقلانی

صمیمیت عفلانی نیاز به سهیم شدن و در میان نهادن ایده‌ها افکار و باورهای مهم با یک شریک یا همسر می‌باشد.

 

۴- صمیمیت جنسی

صمیمیت جنسی نیاز به در میان نهادن سهیم شدن و ابراز افکار و احساسات و خیال‌پردازی‌های جنسی با همسر است.

 

۵- صمیمیت فیزیکی

صمیمیت فیزیکی نیاز به نزدیکی فیزیکی با همسر است این نوع نزدیکی جسمانی با همسر را نباید با نزدیکی جنسی که هدف آن برانگیختگی جنسی است را اشتباه گرفت.

 

۶- صمیمت معنوی

صمیمیت معنوی نیاز به سهیم شدن افکار احساسات عقاید و تجارب خود با همسر است که به‌ نوعی با مذهب و معنویت ارتباط دارد.

 

۷- صمیمیت زیباشناختی

صمیمیت زیباشناختی نیاز به سهیم شدن احساسات و افکار ادراکات و باورها و تجاربی است که از نظر فرد به هیجان آورنده نفس‌گیر و زیبا هستند.

 

۸- صمیمیت اجتماعی_تفریحی

صمیمیت اجتماعی-تفریحی نیاز به درگیر شدن و مشارکت در فعالیت‌ها و تجارب تفریحی و لذت‌بخش با همسر می‌باشد.

 

۹- صمیمیت زمانی

صمیمیت زمانی به این معنا که زوجین تمایل دارند تا چه میزان وقت خود را در روز با شریک زندگی‌شان صرف انجام فعالیت‌های صمیمانه نمایند.

 

نویسنده و گردآورنده: لیلا جعفرپور کارشناس روانشناسی