1398/10/25 14:52

معمولی بودن

توسط مدیر / 0 نظر

موهبت معمولی بودن

با کمال تعحب روزهای تولد و تعطیلی‌ها برای تعداد زیادی از مردم دلگیرترین اوقات سال است. یکی از دلایلش این است که ما در آن روزها برای خاص بودن خودمان جشن می‌گیریم.

امروزه ما به این نیاز داریم که معمولی بودن را جشن بگیریم. واژه معمولی به معنای حد متوسط نیست، بلکه در اصل مفهوم نظم داده شده را دارد. اگر به کسی بگویند که یک آدم معمولی است به توهین نکرده‌اند، بلکه از او تعریف کرده‌اند.

یکی از دوستان من بصیرت عمیقی را در این حقیقت یافت و از آن به بعد در نامه‌هایش از عبارت "جو معمولی" برای امضا استفاده می‌کند.

 

تجربه عادی بودن

یک بار روبرت برای کسب معرفت پیش یک استاد ذن رفت. در آیین ذن رسم بر این است که شما با یک هدیه و یک سوال نزد استاد می‌روید. او به عنوان هدیه کیسه‌ای پر از گیاهان آبی به همراه برد تا در حوض صومعه بریزد. استاد با احترام هدیه را پذیرفت، اما وقتی سوال مرد جوان مطرح شد، استاد با حرکت دست‌هایش آن را رد کرد و در مورد تکثیر گیاهان آبی حرف زد. صحبت آن‌ها یک ساعت ادامه یافت و سپس استاد عذر مهمان را خواست.

هفته بعد جوان طلبه بار دیگر با یک هدیه و یک سوال بازگشت. او سه ماهی قرمز برای حوض هدیه آورده بود. بار دیگر استاد به سوال اعتنایی نکرد و گفت "خب، حالا در مورد تکثیر ماهی‌های قرمز ... " یک ساعت بعد را او به حرف زدن در مورد پرورش ماهی پرداخت.

جوان طلبه از حرف‌های دنیوی استاد مایوس شد. او می‌خواست از اسرار زندگی پاسخ‌هایی دریافت کند. اما در حالی که او از جایش بلند می‌شد تا آن‌جا را ترک کند، استاد در چشمان او نگاه کرد و در یک کلمه گفت: "عادی بودن".

 

تمایل به معمولی بودن را تمرین کنید

شما هم می‌توانید از این موهبت عادی بودن برخوردار گردید. در روز تعطیل یا تولد بعدی خود عادی بودن را جایگزین تمایل به خاص بودن کنید.

این کار را به سادگی با کندن علف هرز باغچه ، منظم کردن قفسه‌هایتان، کمک کردن به شخصی، یا درست کردن یک سبد یا گل‌های کاغذی انجام دهید. از توقعات خود کم کنید و رضایت بیشتری به دست بیاورید.

اگر دوست دارید احساس رضایت بیشتری را در زندگی خود تجربه کنید از مشاورانی کمک بگیرید که در خودشناسی به شما کمک می‌کنند.

 

منبع: کتاب احساس رضایت، نوشته رابرت جانسون / جری رول

بیشتر بخوانید:

مقایسه کردن خود با دیگران

کارهای کوچک حاکی از مهربانی

فرافکنی کردن و احساس رضایت و خوشحال بودن