1398/11/05 12:35

نشانه‌های اعتمادبه‌نفس در کودکان

توسط مدیر / 0 نظر

نشانه‌های اعتمادبه‌نفس در کودکان

 • خودش را دوست دارد

خود را دوست دارد و برای شخصیت خویش احترام قائل است.

 • هم‌بازی‌های خود را دوست دارد

می‌تواند کودکان دیگر را دوست بدارد و حتی در راه آن‌ها گذشت و فداکاری کند

 • خود را در حرف زدن گم نمی‌کند

در سخن گفتن متین و آرام و بر خود مسلط است و شتاب ندارد

 • از نظراتش دفاع می‌کند

در میان جمع حرف خود را میزند و از شخصیت خود دفاع می‌کند

 • خوشحال و مطمئن است

چهره‌اش بشاش و نگاهش مطمئن و به خودش امیدوار است و طبعی دلهره و اضطراب ندارد

 • مسئولیت‌پذیر است

وظیفه ایی که به عهده او واگذار می‌شود پذیراست و درانجام آن می‌کوشد

 • خجالتی نیست

چندان خجول و منزوی نیست و از افسردگی و یاس به دور است

 • مستقل است

پیش از اینکه از دیگران متوقع باشد از خود توقع دارد و کار خود را به‌تنهایی انجام می‌دهد

 • داوطلب می‌شود

به لیاقت و مهارت خود تا حدود نسبتاً زیادی مطمئن است

 • به محیط خود واکنش نشان می‌دهد

به موضوعات و مسائل بی‌اعتنا نیست و می‌کوشد با اندیشه خود گامی در راه انجام‌وظیفه بردارد

 • از شکست دوستانش خوشحال نمی‌شود

از شکست و محرومیت دیگران شاد نمی‌شود و سعی می‌کند دیگران هم به خوشی دست یابند

 • حوصله‌اش سر نمی‌رود

برای کار و زندگی خود برنامه دارد و بانظم و دقت و بدون شتاب پیش می‌رود