1398/11/21 15:54

همکاری و همراهی تلیار و خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه

توسط مدیر / 0 نظر

همکاری و همراهی تلیار و خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه

تفاهم نامه همکاری میان تلیار و خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه با حضور نمایندگان دو طرف، آقای دکتر علی فراهانی و سرکار خانم دکتر مصافی به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم نامه، طرفین اعلام آمادگی کردند تا با توجه به رسالت مشترک حرفه ای و ظرفیت های موجود، با هدف ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به اقشار مختلف و در جهت ارتقای سلامت روان جامعه، در قالب فعالیتهای مشترک پژوهشی، آموزشی و خدمات روانشناختی، همکاری نمایند.