یک جلسه مشاوره خوب از هر دستگاهی!

مهم نیست که پای لپ تاپ نشستی یا گوشیت آیفون هست یا اندروید یا فقط دسترسی به لپ‌تاپ داری، تلیار در همه شرایط می تواند کنارت باشد تا در زمان نیاز تماس بگیری.

اگر گوشی اندروید دارید روی یکی از دکمه‌‌های زیر بزنید و از  کافه بازار و یا به صورت مستقیم تلیار را دانلود کنید